A megkerült cirkáló

Őfelsége

Samtónio főherceg ur (és kiráj)

Almira Vár
Bolontsák Sziget

Kedves Kiráj ur és tekintetes hozzátartozói!

Vettem még Tahitiban kecses uralkodói hüségének nyilvánulását. Azóta csuda hecc volt! Nem tudom emlitettem-e már, hoty van esz a róla elnevezett Kapitány aki mindég kavarja. Hát nem fogja hinni! Mostanmegint benne volt! És megint hátulról mejbe! Mert annak olyan csavaros az esze (a fejibe), hoty nincs az a propeller, aki annyi menetü, fordulaszámilag.

Hát ez eccerüen már akkormikor Friszkóba beszéltünk, tutta, hoty mért vagyok én ott és mitől (atol, mint emlitém, de ezt asz egyet ő sem nem tutta.) És esz követett bennünket avval a dög hajóval, mert most már dühös vagyok rá mer annyian voltunk hoty alig jutott valakire pénz, pedig a Rézgróf nevü kormányos feleségül vette a hajóskapitányt és nászajándékul lemondott a javáról a javunkra, meg a jutalom is ránk maradt örökségül, mivel megnősült, szegény.

Szerencsével odaértem a Rótbizony Kurzóje szigetre, a Rézgróffal és a Csont Mukival (nem tudom felséked haverkodott-e vele, de esz is magunkfajta jó pofa, csak gépeszetekről járattya az ugatását mindig és azt nem állhatják a Radzeeren) szóval mire visszatérünk az Archipelre, kiderül hoty kalózok ostromolnak bennünket. Esz zürzavaros de ha látta volna Felsék nem olvasná soraimat jóindulatu lekmagasabb vigyorgással. Mer amikor láttam a vért a kapitányi fülkében az olyan érzékenyen érinte, mint két egészen egyforma naty pofon. Vagy még mélyebben.

Végül azonban esz a Piszok Alfréd nevü (az mindig kavarja és pont engem keres ki, a Föld globusztekéjén) feltalálta az újmódi vadászhajót: Kilőtte nekik a vizet a hordóból! Erre következett az általános nyilvános fegyveres letétel.

Egy szál vén szakállas csirkefogó letartóztata vagy százhusz kalózt!

De irgalmazot nekik és nem kisérte be őket semmiféle kerületi kapitánysákba.

Gyönyörü volt Anderson ellentlottanagy őszirségénél uralói időimből is emlékezetes, szép látványos és unalmas, szerkli nevü udvari körhallás. Esz sorba lekezelt minket. És mondá, hogy örömmel tüszne a Buszkó Mócsinngnak (aki a karján sebesült meg) és a Bunkónak (akinek miszklibe vágták a pofáját) 1-1 érdemrendest.

De esz a Piszok Alfréd nem jött el!

Eszt csak három dolog érdekli: a pénz és más semmi meg a velemszembeni kitólás. Amig én is egyszer mék kitólok valamelyik szemével. Mék a kékszakálu is mekjelent és a lépcsőhászba, egy ruhatáros lesegitette róla asz ajtót. (Esz a hülye mindent magával cipel!)

Aporpó! Jó hogy levelembe idésztem eszt a hojagot!

Mer a végén a Kékszakállunak is vissza attam a kölcsönt, illetve vissza vettem tőle. Mer esz kényszerbe hozott Vakapád bérlésénél, hoty nekem muszáj legyen az egy harmadot nekije adni. Pedig neki a munkájáért igaszán nem jár keresmény. Hacsak nem számítom hoty egyszer, asz őrtoronyból pont a Rézgróf fejére ejté az ajtót. Eszért jár valami pénc, de nem ety harmad. Ő más különben csak iszik meg énekel meg ölelget mindenkit. (Hiába ütik fejbe.) Hát örültem, hoty az ety harmad felét visszaatta.

De eszt Felséknek köszönhetném!

Utyanis: Egy keltebb levélben Felséknek közlésbe nyilvánoztam, hoty van esz a Kékszakáll, aki hiresség és kérdém hogy Felsék ismeri-e? Friszkóban most mek kaptam a hüséges válasz sorait, melyben Felsék felel kérdésemre. És megemliti, hoty csak 1 Kékszakállról hallott, aszt is inkább olvasva.

Én sajnos alik jutok ujsághoz!

És aszt irá Felsék, hoty eszen hires Kékszakálli élettörténet rajszát mindenki olvashatta. Sőt egy zenés operaelőadást is tud róla.

Esz nagyon 1-ezett! Mer a Wagner mindég asz operával jö, amihez köze van! És Felsék megirta, miszerint erről a Kékszakállról megirták, hogy bigámizásban élt, többnejü feleségekkel, amit a törvény szigoru üldözéssel büntet. És azt írá, hoty esz a Kékszakáll, ha már nem köllött neki valamelyik feleség, el tette a bizonyost a láb alól, gyilkolás vétségével. Felsék aszt is irá, hoty esz valószinüleg nem aszonos Kékszakállu a Wagner nevü részegessel. De én kipróbáltam.

Felsék, minden egyezik! Ő az!

Nem is lehetséges két ember a világon ennyire kék szakállal. Nem is lehetséges két olyan pofon a világon, mint amilyent a Hallgatag (vagy 8 emeletes) Trugics ennek a Wagnernek adott, hogy start fejest ugrott a szománcba. Kirpóbáltam őt a Háromárbócos Szódavízben, hogy ő e az, akiről Felsék ír. Szemtől szembe mondtam neki, váratlanul így:

“Te Wagner! Te ne tagadd, hogy bigámizást vétkeztél! Neked töpp feleséged volt!”

Felsék! Ez trafált! A pasas térdre esett!

“Könyörülj!… Drága cimborám sztovatsek! Aszt hittem, senki sem tuggya mer Délamerikában volt.”

“Látod marha! Mer véletlenül Szamtamiónió főhercegi kiráj megtudta rólad és megí rta és lapokban is vólt, hoty mék kettőnél is töpp nősülésben voltál vétkes.”

Eszt beismerte, de aszt állitja hogy a neve nélkül. Szóval még hamisabbal mint amilyen most van neki. És Délamerikából Svétorszákba utazott és csak érkezés után nősült harmaccor, de nem rosszakaratból, hanem péncért tette.

Erre én ráförmettem, hogy ne bőgjön itt hiszen a bigámiás ember börtönbe való és aljasság is, hoty a néki nem tetsző nejeket törölte az élők sorából.

Hát itten talán tévett Felsék. Mer ő állíttya, sirva és esküdve és mégis hihetően, hogy esz forditva van, mer az előző nejek közül kettő majtnem mekölte őt és homlokán a heghely ahová Rita Amanda nevü neje sértő szándékból 1 tüzes vasallót hozzája vágott. És aszt is mongya, hoty ha megölte volna asz előző nejeket, akkor ártatlan lenne, mer a bigámizás törvénye szerint, csak akkor nem szabad másik nőt elvenni, ha asz elősző hitves mék él.

(Esz nagyon valószinüjen hangzik. Ha megköli az előző hitveseket, akkor ártatlan, mer töppnejüséget öszvegy ember nem követhet el.)

Külön mekérdemlé tőlem, hoty elégtétel után kizsaroljam, mer amikor én vizér mentem (álruhában szalattam, hoty aszt higyjék egy halott kalóz vagyok), ezen alkalomból a kékszakállu fejbe vert. Ha felugrom és én kenem le előbb a frászt, akkor ma ez talán nem vitakoz senkivel. Ő azonban ajtóstul rohant a frászba, kétszer egymásután és igy nem kunszt hogy kilettem.

Mekjegyzem, hogy az André Derémitőn a turisták nem is turisták. Titokban kerestek ety ásványt aminek a neve magánérc. Persze udvari körben, finomabban esztet nem magán ércnek hanem privát ásványnak neveznék. És van a hajón ety gép ami a tengerből vizet gyárt uty hoty a sót, hüdés útján leporolják vele. Ventilátor a neve. Szóval vagyok bátor, kecses jóindulatukról, Felsékedet alatvalóilag biztositani és én is marattam;

felsék jóakaró pártfogója:
don Fülig di St. James

…Minden hajós, aki csak Friscóban megfordult ez idő tájt, nagyon csodálkozott azon, hogy a vadászatról hazatérő Hountler egyetlen elejtett bálnát sem hozott útjáról. A legénység ennek ellenére nem panaszkodott.

Piszkos Fred más, mint a többi egyszerű hajósféle. Rakományt szállítani, mondta a kérdezősködőknek a Hountler legénysége, cethalakat lőni, a bolond is tud, ha megtanulja egyszer.

De a Kapitánynál ott a rengeteg ész!

Piszkos Fred az óceán miniszterelnöke. Ebben van az üzlete! De, mint a mentőötlet a szigonnyal mutatja, akkor is érdemes a diplomáciája, amikor hordópolitikát folytat.

…Bővebbet talán a Vörös Vaszics tudott volna mondani, akinek (akárcsak a Hountler legényeinek) bőven volt pénze. De Vaszics csak holtrészegen ha egy-egy szót dünnyögött a titokzatos esetről. Azt sem értette senki:

– Mindenki nyissa jól ki… a szemit… – dadogta, mint valami fontos tanulságot. – Akkor felismeri, úgy a madarat, mint a barátját az öntöltő tolláról… És itt van a kutya lényege eltemetve…

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.

tizennyolc + 4 =