Gyilkos?!

XV.

Egy hét választotta el őket a verseny napjától, midőn váratlanul megérkezett Trimóczy, ismét Nizzából, vadonatúj szürke sportkocsin, amelyet maga vezetett. Épp olyan szívélyes vendégszeretettel fogadták, mint mikor első alkalommal érkezett. Közvetített egy meghívást a lányok számára Szilinszky bárónőtől, aki Irén keresztanyja volt és Nizzában üdült.

– Esetleg átmennénk Polival egy napra – mondta Irén. Apja lustán bólintott. Nem talált okot rá, hogy Irént eltiltsa a látogatástól. Délután a lányok avval töltötték az időt, hogy kicsempészték a gróf íróasztalából Roger irásait és “nyomoztak”. Valamelyik képesítésből kiderült, hogy négy elemit végzett, gyári napszámos volt és negyvenkét éves. Összenéztek az írás felett.

– Most már nyugodtan feljelenthetjük, mert egész biztos, hogy az írásai hamisak – mondta Poli.

– Ne… nem. – felelte Irén. – Azt hiszem, meg kell várni előbb a versenyt, nem szabad felesleges izgalmakat okozni édesapának.

…Délután az apjával együtt autón mentek. Sándor ilyenkor gyerekes izgalommal hallgatta ki a magyar társalgást. Az öreg grófnak minden gondolatát lefoglalta a közelgő verseny.

– Az egész készpénzem együtt van már a bankban. Verseny előtt egy nappal Fricket átküldöm Nizzába, itt Marseillesben mégis felismerhetik, hogy a titkárom. Az utolsó pillanatban sok helyen, hogy ne kelljen egy irodánál túlmagas összegekkel “rámenni”, lefogadtatom vele a Delejt és Marseillesből a bank utalja át a pénzt. – Szokása szerint a szivar végét majszolta és egykedvüen nézett maga elé. – A versenynek Libertén kívül egy titkos favoritja van, Menelausz II. Menelausz II. dupla pénzt fizet. Néhányan tudjuk csak, hogy verni fogja Libertét. És ez is ravaszan és régen van előkészítve, a papírformát követő tömegek nem is sejtik, hogy Menelausz II. klasszisokkal jobb, mint Liberté és messze nyerné a versenyt, ha én még több ügyességgel nem szerepeltetem Delejt. Még úgy is jól járnék, ha Menelausz II.-t fogadnám, de éppen ezen a versenyen, ahol egy nyilvános és egy titkos favorit van, értem el, hogy Delej tizenhatszoros pénzt fizet.

– És ha mégis… ha mégis lemarad a Delej? Utóvégre…

– Ki van zárva. Ha feltesszük, akkor… akkor, nem vagyunk gazdagabbak, mint Roger itt előttünk a volánnál.

– Mondd, te nem találsz semmi furcsát ezen a soffőrön?

– Küldjem el? – kérdezte a gróf egykedvűen.

– Nem úgy gondoltam – mondta gyorsan. – Az is lehet, hogy valami politikai menekült.

– Politika? – kérdezte a gróf és ásított, majd rövid megfontolás után hozzátette. – Azt hiszem, Kribil nagyszerű formában van.

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.

13 + húsz =