A drótnélküli gyilkosság

Felsőbb jóváhagyás nélkül az ügyész nem függesztheti fel a kivégzést. De ha tekintetbe vesszük, hogy Farlane régi kártyapartnere volt, és így konstatálni tudta, hogy a kivégzésen megjelent úr személyesen az áldozat, akkor el kell ismernünk, hogy az eset egészen kivételes intézkedésre szolgáltatott okot.

– Maga… Maga Johann Farlane? – kérdezte az ügyész.

– A fenébe is! Rövidlátó lettél, Joe? – felelte a néhai.

– Az ítélet végrehajtását felfüggesztem!

És Henry? A kötél még a nyakában volt. Mikor megpillantotta a nagybátyját, csak ezt ismételte egyre reszketve: “A bácsi… a bácsi…”

Civilek, katonák, bírák és pribékek zavarodottan, rémülten álltak, és Farlane elégült vigyorral szólt oda Henryhez:

– Azért én is jól megtréfáltalak titeket! Mi?

Az elítéltet visszavezették a cellájába. A gondnok csodálkozva fogadta. Ha egy halálraítélt nem kapott kegyelmet, a törvény szerint csak két okból függeszthetik fel a kivégzést. Ha súlyosan megbetegedett, vagy ha anyai örömöknek néz elébe. Henry esetében mindkét feltevés valószínűtlennek látszott. A fiatalember jókedvűen ragadta meg a gondnok kezét:

– Gondnok úr! Most olyasmit fog hallani, amit még senki sem mondott önnek: szívből örülök, hogy újra láthatom.

Hatodik fejezet—>>>

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.

17 + 5 =