A drótnélküli gyilkosság

… Miután Jojo befejezte mondanivalóját, drámai csend támadt. Nelson pipázott.

– Honnan tudjam, hogy ez mind igaz? – szólalt meg végre. – Hátha csakugyan maguk gyilkolták meg Farlanet?

– Higgye el, ez ki van zárva – kérlelte Bob.

– Hinnie kell nekünk Mr. Nelson! ..

– Hm… Szerintem felelniök kell Farlane haláláért. Még akkor is, ha valóban Dickmann ölte meg. Csúnya dolog volt, amit tettek.

– Igaza van – Jojo felállt.

– Várjon – szólt a lány után. – Hová akar menni?

– Valahová. Mit tudom én. Majd gondolkozunk.

– Nézze … Egy módon talán rendelkezésükre állhatnék – mondta az intéző -, de ez kissé drasztikus. Ma délután indulok vissza az őserdőbe. Jogomban áll egy cselédet magammal vinni.

– Tessék? – kérdezte Jojo, mint akit fejbe ütöttek.

– Én még akkor is hajlandó vagyok elvinni magukat és vállalni a kockázatot, ha valóban megölték Farlanet. Mert olyan helyre megyek, ahol egy gyilkos is hasznossá teheti magát, ahol minden fehér kéz ér valamit, ha nem a korbácsot suhogtatja, és ahol a legrosszabb orvos is elképzelhetetlen áldás. Magát, Mr. Morgan, elvihetem, mint orvost. Ön pedig, Miss Morgan, jöhet cselédnek. Ennyit megtehetek önökért akkor is, ha gyilkosok.

– Elfogadom az ajánlatát – mondta Jojo. – Azt hiszem, akármilyen lesz ott a sorsunk… megérdemeltük.

Nelson tapsolt. Egy bennszülött boy surrant a szobába.

– Huni! Mutasd meg az utat nekik az erdei táborhoz. Menjenek!

… Azért intézkedett gyorsan, mert az ablakból látta, hogy Farlane háza előtt egy rendőrségi autó áll meg.

Negyedik fejezet—>>>

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.

tizenkilenc − 14 =