Legény a talpán

17.

Nos, barátaim, igyuk ki ezt a poharat és menjünk haza. A történet végét a bolond is kitalálja, hát mit meséljem el nektek? Itt az egész ügyben a gyűrű játszott nagy szerepet. Ő volt a védő, az ügyész és bizonyos fokig a hóhér is, ha Badlem Jim erőszakos, de törvényes formák között megtartott elhalálozását tekintjük, amely esetben a modern technika vívmányai sem odázhatták el a kivégzést. A gyűrű! Figyeltétek, hogy vezetett el Sir Roberthez, hogy vonszolt magával étlen-szomjan, haldokolva az ügy összes szereplőjéhez, kezembe adva valamennyi szálat, hogy csalta ki az eldugott Lady Sheltont, hogy este jelt adjon nekem. Itt van az ujjamon. Eléggé bebizonyítottam nektek, hogy felvilágosodott ember vagyok, aki megveti a babonát, de azt szentül hiszem, hogy ebben a gyűrűben a meghalt leány bűnbánó lelke élt és engem használt fel eszközül, hogy megakadályozza a szörnyű igazságtalanságot, amelynek akarva, nem akarva, ő volt az oka.

Hogy ujabban többször járok itthon Skóciában és amint láthatjátok, régi szokásomtól eltérőn ilyen kifogástalan ruhában, azt elsősorban Sir Raleighnek és jóságos feleségének, Nórának köszönhetem. Ritkán láttam boldogabb két embert és van egy gyermekük, barátaim, azt megnézhetitek! Festményen sem láttam szebbet. Tengerparti villájuk a munka, az öröm és a szép családi élet szentélye. Megszenvedtek érte! Engem odavettek volna inasnak, titkárnak, akár ingyenélőnek is, dehát két hétnél tovább egy helyben maradni, ez nem az én mesterségem. Ha Angliába jövök, úgy megyek hozzájuk, mint az apám házába, de ők még csak nem is gorombáskodnak velem. Mi van még?…

Ha túl sok sült sonkát eszem lefekvés előtt, akkor egy szelíd, komoly úrról álmodom, aki a dsungel közepén egyedül vacsorázik és ilyenkor szmokingot ölt. Olykor kinéz az ablakon, szomorú, értelmes tekintetével, végigsuhan a negyvenágyas pavillonokon. Aki ott él a közelében, az meggyógyul a Fehér Isten varázslatától, csak éppen ő maga él köztük halálos és gyógyíthatatlan betegségével, büszkén, de jóságosan. És néha bizonyára zongorázik. Na, jóéjszakát fiúk… Fizetni!

VÉGE.

LITERÁRIA KIADÓVÁLLALAT KFT.

A mű elektronikus változatára a Nevezd meg! – Így add tovább! 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0) Creative Commons licenc feltételei érvényesek. További információk: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.hu

Elektronikus változat:
Budapest : Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület, 2014
Készült az Internet Szolgáltatók Tanácsa támogatásával.
Készítette az Országos Széchényi Könyvtár E-könyvtári Szolgáltatások Osztálya
ISBN 978-615-5406-44-7 (online)
MEK-12493

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.

tizennyolc − kettő =